top of page

វិធីប្រើប្រាស់

spray-1.jpg
spray-2.jpg
spray-3.jpg
spray-4.jpg

កម្ចាត់មេរោគដោយបាញ់ថ្នាំដោយផ្ទាល់

ShieldSafe គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត Photocatalyst ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មានបច្ចេកវិជ្ជាជួសជុលបាញ់ថ្នាំដោយផ្ទាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយដោយសារបច្ចេកវិទ្យា ShieldSafe នេះអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មបាញ់ថ្នាំបានពេញលេញ។

កាំភ្លើងបាញ់ថ្នាំពិសេសដែលប្រើដោយក្រុមហ៊ុន ShieldSafe ត្រូវបានផលិតឡើងដោយដៃគូសិង្ហបុរីរបស់យើង អាចបាញ់ពពុះ ១ µm គ្របដណ្តប់ដោយបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូលីត, SmartCoat ត្រូវបានបាញ់សាយពេញលេញដោយអេឡិចត្រូលីតដែលភ្ជាប់នៅលើផ្ទៃពពុះតូចៗនោះ។ ពេលពពុះបាញ់សាយភាយទៅលើផ្ទៃវត្ថុនោះ វានឹងការពារគ្របដណ្តប់ជាពាក់កណ្តាលស្វែរ (ពាក់កណ្តាលរង្វង់ទៅលើផ្ទៃនោះ)។ បន្ទាប់មកសំម្ពាធផ្ទៃដែលបណ្តាលមកពីសម្ពាធនៅខាងក្នុងពពុះនឹងរុញ TiO2 ទៅលើហើយស្ថិតនៅលើផ្ទៃពពុះដើម្បីជួបនឹងពន្លឺសម្រាប់ប្រតិកម្ម។

ដោយសារបច្ចេកវិជ្ជាការពារ SmartCoat Photocatalyst អាចត្រូវបានបាញ់ដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃនៃវត្ថុធាតុដើមណាមួយរួមទាំងសារធាតុសរីរាង្គ។ បញ្ហានៃការបែកខ្ញែកត្រូវបានជៀសវាងដោយវៃឆ្លាត ព្រោះ SmartCoat Photocatalyst នឹងមិនទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ភារៈឡើយមិនដូច Photocatalysts ផ្សេងទៀតនោះទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់រកវិធីការពារវត្ថុធាតុដើមសរីរាង្គដោយការស្រោបការពារនោះទេ។ ភាពងាយស្រួលនៃបច្ចេកទេសនិងការពង្រីកវិសាលភាពនៃកម្មវិធីគឺជាផ្លែផ្កាដែលនាំមកដោយបច្ចេកវិទ្យាការពារមេរោគរបស់ SmartCoat Photocatalyst ។


ស្ងួតនិងឡើងរឹងភ្លាមៗ
Photocatalysts ផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈជាសាធាតុរាវ ហើយពិបាកស្ងួតបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំហើយថែមទាំងត្រូវការកំដៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលមិនផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលនោះទេ។ តែសម្រាប់ SmartCoat Photocatalyst អាចស្ងួតក្នុងរយៈពេលពីរបីវិនាទីបន្ទាប់ពីបាញ់លើផ្ទៃរួច (ឧទាហរណ៍ជញ្ជាំងឈើ) ហើយក្នុងរយៈពេលតិចជាង ៣០ វិនាទីលើផ្ទៃរលោង (ឧទាហរណ៍ក្បឿងថ្មម៉ាប) ដូច្នេះលក្ខណៈស្ងួតភ្លាមៗរបស់ SmartCoat ធ្វើឱ្យងាយស្រួល ដើម្បីអនុវត្តដោយមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសំណង់។

SmartCoat Photocatalyst មិនរលុបនៅពេលដែលប៉ះឡើយ បន្ទាប់ពីស្ងួតរួច ភាពរឹងរបស់វាអាចឡើងដល់កំរិតអតិបរមា នៃបណ្តូរខ្មៅដៃ 4H (pencil hardness 4H) ក្នុងរយៈពេលពីរបីនាទីដែលរឹងជាងថ្នាំលាបប្រើលើរថយន្តទៅទៀត។ ស្រទាប់នឹងមានភាពជាប់បានយូរនៅលើផ្ទៃវត្ថុ ហើយមិនខូចឡើយលុះត្រាតែជូតជាមួយវត្ថុរឹង។
smartcoat at kindergartens
01:07
smartcoat at kindergartens
Smartcoat - Car interior application
00:51
Smartcoat - Car interior application
Nanotechnology application for car.. SmartCoat
nano TiO2 Smartcoat Application for Kindergarden
00:34
nano TiO2 Smartcoat Application for Kindergarden
Indoor Air Pollution Indoor air pollution is a real health danger. Most people in the Malaysia spend more than 90 percent of their time indoors, whether at home, school or work. The concentration of many pollutants inside our buildings can exceed that of outdoors. The lungs are usually the most affected by indoor air contaminants, with symptoms similar to allergies, influenza and the common cold. But other acute effects can be observed depending on the toxic characteristics of the pollutants. Improving the quality of our indoor air can be achieved by eliminating the pollutants and contaminants in our buildings, by adequate ventilation to recycle our air, and by cleaning the indoor air with nano TiO2 smart coat photocatalyst technology Types of Indoor Air Contaminants Advance Green Tec Sdn Bhd has identified the most common indoor air pollution problems and the symptoms they cause. Actions to remedy the quality of indoor air are necessary in order to protect ourselves and our children. Pollutants can include: Environmental tobacco smoke Sick building syndrome Combustion products Biological pollutants Volatile organics Heavy metals Get your children protected from indoor air pollutant with nano TiO2 Smart Coat photocatalyst. It's safe, cheap, effective cum environmental friendly.
SmartCoat video presentation 3
10:52
SmartCoat video presentation 3
SmartCoat Technical presentation part 3
bottom of page